TET Ar-Ge Proje Pazarı

 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen “TET Ar-Ge Proje Pazarı” 26 Mart 2014, Çarşamba günü gerçekleşecektir. Proje Pazarına katılmak isteyenler için proje başvuruları 14 Şubat 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar http://www.tetprojepazari.org/tr/default.aspx  adresinden yapılabilecektir.

AR-GE Proje Pazarı,  Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayi ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

TET Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde sunulmak üzere Elektrik, Elektronik ve Bilişim Sektörlerinde

-          Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulamaları (ICT)

-          Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar

-          Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları

-          Diğer

olmak üzere 4 kategoride proje başvuruları alınacaktır.

Ar-Ge Proje Pazarı’na katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül kategorisinde de değerlendirmeye alınacaklardır. Başvuran projeler arasından Ödül Kurulu tarafından başarılı bulunan projeler aşağıdaki miktarlarda ödüllendirileceklerdir.

1.’lik Ödülü           20.000 TL

2.’lik ödülü            10.000 TL

3.’lük ödülü          7.500 TL

Derecelendirme kategoriler bazında yapılacaktır. Ödül kategorisine katılacak projeler Ödül Kurulu tarafından projenin sağlayacağı fayda, projenin içerdiği inovasyon ve projenin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirilecektir. Ödül Kurulu Üyeleri, TET Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

 

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 03.02.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 410 kez okundu.