Trakya Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Teknik Destek Programı Çağrısı Açıldı


Resim

2015 Yılı Teknik Destek Programı İlanı
Trakya Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Teknik Destek Programı 30.07.2015 tarihinde ilan edilmiştir. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Teknik Destek kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine proje başına en fazla 15.000TL destek verilecek olup tahsis edilen kaynak toplam 350.000TL’dir.
 

2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TR21-15-TD-01 (Temmuz-Ağustos Dönemi)

TR21-15-TD-02 (Eylül-Ekim Dönemi)

TR21-15-TD-03 (Kasım-Aralık Dönemi)

PROGRAMIN AMACI

Programın amacı, TR21 Trakya Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

  • Kurumun insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
  • Kurumun hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
  • Yenilik ve iyi örnek uygulamalarının transferine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

TOPLAM BÜTÇE

350.000 TL

AZAMİ DESTEK MALİYETİ

15.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 1 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ VE VARSA ORTAKLARI

Yerel Yönetimler

Üniversiteler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar

İş Geliştirme Merkezleri

Birlik ve Kooperatifler

Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 
 
Başvuru Şekli ve Süresi
Teknik Destek Programına başvurular dönemsel olarak kabul edilmektedir. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılan başvuruların çıktıları kapalı zarf içerisinde imzalı ve mühürlü olarak her bir dönem için aşağıdaki tabloda belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar Ajansa matbu doküman olarak sunulmalıdır.
2015 Yılı Teknik Destek Başvuru Dönemleri

Dönem

Referans No

Son Başvuru Tarihi:

Temmuz-Ağustos

TR21-15-TD-01

31 Ağustos 2015, Saat 18:00

Eylül-Ekim

TR21-15-TD-02

30 Ekim 2015, Saat 18:00

Kasım-Aralık

TR21-15-TD-03

31 Aralık 2015, Saat 18:00

Dönemsel olarak kabul edilen teknik destek başvuruları değerlendirilerek başarılı başvurular ajansın internet sayfasında ilan edilir. Başvuru sahipleri ile imzalanan sözleşme sonrasında teknik destek hizmeti yararlanıcıya sağlanır. Teknik Destek kabul dönemleri sonrasındaki ay içerisinde sonuçların ilan edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması hedeflenmekte ve yeni dönem son başvuru tarihine kadar Teknik Desteğin uygulanması gerekmektedir.
Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Teknik Destek Programı bütçesi olan 350.000 TL’nin tamamının faaliyet yılı bitmeden kullandırılması durumunda, 2015 yılı Teknik Destek Programı sonlandırılacak ve bu program kapsamında yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Trakya Kalkınma Ajansı’nın internet sitesinde (www.trakyaka.org.tr) duyurulacaktır.

Başvurular için KAYS internet adresi:
Bilgilendirme Toplantıları Takvimi ve Katılım Formu için tıklayınız
Bu içerik 31.07.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 428 kez okundu.