TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI TÜRKİYE EN GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELER ENDEKSİ DEĞERLENDİRMESİ

TÜBİTAK Politikalar Daire Başkanlığı ile 08 Temmuz 2015 tarihinde yapılan görüşmede aşağıdaki başlıklar değerlendirilmiştir;

Trakya Üniversitesi Endeks’te yer alan tüm değerlendirme kriterlerinde geçtiğimiz yıla göre ilerleme kaydetmiştir. Aynı zamanda Üniversitemizin gerçekleştirmekte olduğu çalışmalar neticesinde ilk 50 üniversite arasında yer alma potansiyelinin yüksek olduğu ve birtakım alanlarda gelişme kaydedildiği takdirde Endeks’te yer alabileceği tarafımıza aktarılmıştır.

Üniversitemizin endeks sıralamasında üst sıralarda yer alabilmesi için;

- Odak noktası olarak proje sayısının arttırılması gerektiği vurgulanmıştır. Özellikle, Üniversite Sanayi işbirliği projelerinin ve Uluslararası proje sayılarının arttırılması gerekliliğinin üzerinde durulmuş ve bir önceki yıla göre Üniversitemizin sanayiye yönelik işbirliklerinin arttığı fakat sanayiye yönelik projelerin geliştirilmesi ve arttırılması  gerekliliği üzerinde durulmuştur.

-  Endekste yer alan konu başlıkları (Girişimcilik, Yenilik/İnovasyon, Yenilik Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirme, Yeni Hizmet Tasarımı, Yenilikçi Ürün Tasarımı, Marka Geliştirme, Marka Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi, Sinai Haklar, Fikri Mülkiyet Hakları, Patent, Lisanslama, İş Planı, Ticarileşme, Bilim ve Teknoloji Politikası, Stratejik Teknoloji Analizi, Teknoloji Öngörüsü ve Tahmini, Teknoloji Değerlendirmesi) kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde daha fazla derslerin açılması ve bu konu başlıklarıyla ilgili özellikle girişimcilik konulu eğitimlerin arttırılması gerektiğinden bahsedilmiştir.

- Son olarak, Üniversite hocalarımızın ve öğrencilerimizin kuracağı firma sayılarının arttırılması gerekliliği belirtilmiştir.

 

 

Bu içerik 10.07.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 266 kez okundu.