TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU

Üniversitemiz 28 Temmuz 2015 tarih ve 12 no’lu kararı ile ‘Trakya Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’ kurulmuştur. Başkan olarak Prof. Dr. İbrahim SEZGİN atanmıştır.

Kurulun kapsamı; Trakya Üniversitesine bağlı Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki Fakülte, Enstitü ve Merkezlerde, Üniversite mensupları ve öğrencileri tarafından insan, toplum ve insanın etkileşim içinde bulunduğu tarihi eser ve kültürel varlıklar üzerinde yürütülecek anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test, video/film kaydı ve ses kaydı gibi veri toplama ile yapılacak her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalara ilişkin araştırma etiği konularıdır.
Online olarak başvuru yapmak için Trakya Üniversitesi web sayfasında yer alan bilgi yönetim sistemine giriş yapmak ve burada bulunan ‘Etik Kurul Başvuru Formu’nun doldurulması gerekmektedir. 
Bu içerik 12.10.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 668 kez okundu.