Trakya Üniversitesi TÜBİTAK 1000 projesi kabul edildi..

'Trakya Üniversitesi’nin ARDEB Destekli Proje Üretme Kapasitesinin Arttırılması' başlıklı TÜBİTAK 1000 projesi başvurusu kabul edildi. 

Projenin amacı; Trakya Üniversitesi'nde çalışan öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerinin TÜBİTAK ARDEB destekli ulusal ve uluslararası projeler üretme kapasitelerinin geliştirilmesidir.  Yürütücülüğü Prof. Dr. Mustafa İNAN'ın yaptığı proje ekibinde Prof. Dr. Ahmet ULUGÖL, Prof. Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE, Prof. Dr. Burçin ERDOĞU, Yrd. Doç. Dr. Nilhan ÜRKMEZ TAŞKIN ve Uzm. Burcu ÖZER yer almaktadır. 


Yapılması planlanan faaliyetler; ARDEB mevzuatı ile mevcut/yeni başlatılan destek programları hakkında bilgilendirme,proje yazım teknikleri konusunda eğitim verilmesi, ARBİS kayıtlarının oluşturulması ve güncellenmesinin sağlanması, araştırma ve yayın etiği konusunda farkındalığın oluşturulması, ARDEB programlarındaki süreçlerle ilgili araştırmacıların yaşadığı sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin oluşturulmasıdır. 

TÜBİTAK 1000 proje çağrısına başvuru yapan 30 üniveristeden 8 üniversitenin arasına girerek proje başvurumuz kabul edilmiştir. 

Proje süresi 24 ay olup, bütçesi 99.735,40 TL dir.
Bu içerik 16.06.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1243 kez okundu.