TTO'ların Kapasitesi Geliştiriliyor


Resim


Türkiye Teknoloji Transfer Hızlandırıcısı Projesi (TTH Türkiye) kapsamında, danışmanlık hizmetleri alımı amacıyla Avrupa Birliği’nin Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Bu ihale kapsamında Türkiye’de bulunan teknoloji transferi ekosisteminin yapısı ve dinamikleri gözetilmek suretiyle TTO’ların teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, TÜBİTAK’ın AR-GE ticarileştirme kapasitesinin ilerletilmesi ve TTA Türkiye fonlarının yatırım yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yayımlanan ihaleye ilişkin ön duyuruya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Türkiye Teknoloji Transfer Hızlandırıcı Projesi Hakkında
TTH Türkiye, fikri mülkiyet temelli projeler, yeni kurulan girişimler (start-up), üniversiteler temelli bilgilerin ticarileştirilmesi amacıyla kurulan girişim şirketleri (spin-off) ve KOBİ’lere yatırım yapacak olan ve bağımsız fon yöneticileri tarafından kurulacak olan fon yapısını destekleyerek, üniversiteler ve araştırma merkezlerindeki Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesine yönelik gereken finansman açığı konusu üzerinde çalışmayı hedeflemektedir.
TTH Türkiye Projesi, AYF tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde tasarlanmıştır. 
TTH Türkiye Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından IPA’nin üçüncü bileşeni olan Bölgesel Kalkınma bileşeni fonlarından finanse edilmekte ve AYF tarafından yönetilmektedir. Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma Operasyonel Programı’nın Program Otoritesi ve TTH Türkiye Projesi’nin Sözleşme Makamıdır. TÜBİTAK fonların nihai yararlanıcısıdır.
Bu içerik 10.06.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 262 kez okundu.