TÜBİTAK - Birleşik Meksika Devletleri Ulusal Bilim ve Teknoloji Kurumu (CONACYT) ile İşbirliği Çağrısı Açıldı


Resim

TÜBİTAK ile Birleşik Meksika Devletleri Ulusal Bilim ve Teknoloji Kurumu (CONACYT) arasında 29 Eylül 2014 tarihinde imzalanmış olan “Agreement on Cooperation in Science and Technology Between The Scientific and Technological Research Council of Turkey and The National Council of Science and Technology of the United Mexican States” çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak proje önerme ve destekleme koşulları aşağıdaki linkte ve ayrıca bu e-postanın devamında yer almaktadır:
Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Meksika araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.  
Türkiye'deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK'a, Meksika proje ortaklarının ise CONACYT’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak anılan kuruluşa teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.
Önerilecek ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmekte olup, farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır:
·         Sağlık
·         Metroloji
·         Enerji
·         Nanoteknoloji
·         Biyoteknoloji
TÜBİTAK ve CONACYT kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir.  
Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bu nedenle, proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir. Taraflar, her bir yöne yapılacak bireysel bilim insanı ve uzman değişimi süresinin yılda sekiz haftaya kadar olması hususunda mutabakata varmıştır. Bu süre bir takvim yılı için geçerlidir ve kullanılmayan süre bir sonraki yıla devredilemez. Bireysel bilimsel ziyaretin süresi 10 günden daha fazla olamaz.
Anılan işbirliği uyarınca, Gönderen Taraf uluslararası seyahat giderlerini, ikamet ve iaşe ile ilgili tüm masrafları kendi düzenlemeleri ve gündeliklerine uygun bir şekilde karşılayacaktır. TÜBİTAK-CONACYT Anlaşmasından yararlanan araştırmacılara, Meksika’ya proje kapsamında gerçekleştirecekleri bilimsel ziyaretleri için, uluslararası seyahat masraflarına ek olarak 100 USD Gündelik (yeme-içme, lojman ve yerel ulaşım giderleri dahil) gündelik ödenecektir.  
 TÜBİTAK- CONACYT İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını online olarak 2552 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 3 Ağustos 2015 tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken evrakları ise en geç 7 Ağustos 2015 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir. Online Başvurular 3 Ağustos 2015, 17.30’da kapanacaktır. Son başvuru tarihine kadar gerekli evrakları Kurumumuza iletilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Meksikalı ortakların ise başvuru süreçleri için CONACYT ile temasa geçmeleri gerekmektedir.
TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi:  http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr   
Islak İmzalı Elektronik Başvuru Çıktısının İletilmesi Gereken Adres:
TÜBİTAK
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
 
Adres: TÜBİTAK-ULAKBİM YÖK Binası B5 Blok
06539 Bilkent / ANKARA
TÜRKİYE
Bu içerik 03.06.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 161 kez okundu.