TÜBİTAK 2237 PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI ‘TRAKYA BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERDE SOSYAL BİLİMLER ALANINDA TÜBİTAK-ARDEB DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ TASARIMI EĞİTİMİ’

TÜBİTAK 1000 Programı kapsamında yürütülmekte olan “Trakya Üniversitesinin ARDEB Destekli Proje Üretme Kapasitesinin Arttırılması”  projesi kapsamında hazırlanan ve yürütücülüğünü Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin ERDOĞU’nun üstlendiği “Trakya Bölgesindeki Üniversitelerde Sosyal Bilimler Alanında TÜBİTAK-ARDEB Destekli Bilimsel Araştırma Projesi Tasarımı Eğitimi" adlı TÜBİTAK- 2237 kodlu bilimsel etkinlik projesi tamamlandı.
 
En az doktoralarının tez aşamasında olan, daha önce TÜBİTAK proje yapmış ve ret almış araştırmacılar ile hali hazırda TÜBİTAK projesi yapmak isteyen ve orijinal bir fikri olup TÜBİTAK projesi yapmayan 30 araştırmacının katılımı ile gerçekleşen etkinlik 01-02 Ekim 2015 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde gerçekleştirilmiştir.
 
Eğitim kapsamında ilk gün teorik proje eğitimi, TÜBİTAK’ın araştırmacılar için verdiği AR-GE destek programlarının tanıtılması, proje tasarımında ve bilimsel yayıncılıkta etik ilkeler, Sosyal Bilimlerde proje çıktılarıyla literatüre katkı: Özgün değer, yaygın etki, AR-GE projesinin yöntemi, proje sürecinin yönetimi, proje revizyon prosedürleri, proje başvurusu ve başvuru formuyla ilgili genel değerlendirme başlıklı konularda, ikinci gün ise; ARBİS kayıtları eğitimi (uygulama), proje özeti yazma ve çalışmanın amacı ile hedeflerini belirleme uygulaması, konu, kapsam ve literatür özeti ile ilgili uygulama eğitimi  (uygulama), çalışmanın yöntemi ve proje yönetim düzeniyle ilgili uygulama eğitimi, özgün değer ve yaygın etki uygulama eğitimi, başarı ölçütleri ve risk yönetimiyle ilgili uygulama eğitimi, proje ekibi ve araştırmanın olanakları ile proje çıktılarının dökümante edilmesiyle ilgili uygulama eğitimi, panel simülasyonu  (uygulama), proje kabulü veya reddi sonrası yaşananlar (uygulama) konularında dersler verilmiştir. Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Burçin Erdoğu, Prof. Dr. Mustafa İnan, Prof. Dr. İbrahim Sezgin ve Doç. Dr. Özlem Çevik, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özkan’ın eğitimci olduğu etkinlik sertifika töreni ile tamamlandı. 
Ek Resimler
Bu içerik 16.10.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 768 kez okundu.