TÜBİTAK ARDEB 1003 PROGRAMI KAPSAMINDA 24 YENİ ÇAĞRI AÇILDI


Resim

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 10 Temmuz 2015 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında 10 ana alanda 24 adet proje çağrısı açılmıştır.

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.
1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 21 Ağustos 2015 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Açılan çağrı başlıkları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1003-BIT-BGUV-2015-2 Sürdürülebilir Bilgi ve Ağ Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
                                                             
1003-BIT-MNOE-2015-2 Enerji Üretebilen MEMS Cihazlar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-BIT-BBIL-2015-2 Büyük Veride Yenilikçi Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-BIT-GNBT-2015-2 Yeni Nesil Ağ Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-BIT-FOTO-2015-2 Fotonik Aygıt ve Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-KOMR-2015-2  Kömür ve Biyokütlenin Birlikte Kullanımda Yenilikçi İyileştirme/Hazırlama Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-ENE-GUNS-2015-2 Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzemelerin Geliştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-ENE-YENI-2015-2 Rüzgar Enerjisi Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-ENE-HPIL-2015-2  Borhidrür Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar  
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-SAB-TTIP-2015-2 Nörodejeneratif Hastalıklar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-SAB-KLNK-2015-2 Tıbbi Cihazlara Yönelik Klinik Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-SAB-ASIT-2015-2 Bakteriyel ve Paraziter Patojenlere Karşı Aşı, Adjuvan ve Koruyucu/Tedavi Edici Antikor Geliştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-SAB-ILAC-2015-2 Kan ve Kan Ürünleri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-OTO-MALZ-2015-2 Metal Alaşımlar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-OTO-BTRY-2015-2 İleri Batarya Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-MAK-TSRM-2015-2 Mikro İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-MAK-OTOM-2015-2 Akıllı İmalat Sistemlerine Yönelik Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-GDA-TRLA-2015-2 Lif Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-GDA-BHCE-2015-2 Verim ve Kalitenin Artırılmasına Yönelik Islah Çalışmaları
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-SUA-ARTM-2015-2 Endüstriyel Atıksulardan Geri Kazanıma Yönelik Arıtma Sistemleri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-HVU-HAVA-2015-2 İnsansız Hava Araçları için Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-KMY-KMYM-2015-2 Yerli Bitki Kaynaklarından (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-SBB-EGTM-2015-2 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
 
1003-SAB-UIDB-2015-2 TÜBİTAK-NIH Primer İmmün Yetmezlik
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
Bu içerik 13.07.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 296 kez okundu.