TÜBİTAK Bilim ve Toplum Çağrıları Açılmıştır!

Bilim ve toplum destek programları kapsamında, 4O04-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve 4007-Bilim Şenlikleri çağrıları açılmıştır. 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programında bilginin toplum ile buluşturulması ve yaygınlaştırılması, bilginin etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılması; 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programında eğitim kapsamında yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması; 4007-Bilim Şenlikleri Programında ise, bilim kültürünün ve iletişiminin yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin ekinlikler yoluyla kazandırılması amaçlanmaktadır.

Başvurular 9 Aralık 2019 tarihine kadar http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr  adresi
üzerinden alınmakta, başvuru şartları ve ayrıntılı bilgilere; https://www.tubitak.gov.tr/4004 https://www.tubitak.gov.tr/4005 ve http://www.tubitak.gov.tr/4007 adreslerinden ulaşılabilmektedir.
Bu içerik 15.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 14 kez okundu.