TÜBİTAK’tan Yeni Eğitim Çağrıları

“4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı” ile “4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı” açıldı. Çağrılara son başvuru tarihi 22 Ocak 2016.

Bilginin topluma anlaşılır biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlayan, “Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı”na başvuru belgelerinin, bir nüsha basılı kopya ve bir CD/DVD veya harici bellek ile 22 Ocak 2016 mesai bitimine kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekiyor.

Projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem taşıyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projelerinde, proje yürütücüsü olmak için, “en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak” gerekiyor.

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı

“Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı”, öğretmenlere; öğrencilerde ve toplumda bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla, kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını hedefliyor.

4005 destek programında yürütücü olabilmek için; en az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmak ya da, en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik deneyimine sahip olmak koşullarından en az bir birinin sağlanması gerekiyor.

Başvuru belgelerinin, bir nüsha basılı kopya ve bir CD/DVD veya harici bellek ile 22 Ocak 2016 mesai bitimine kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekiyor.

4004 çağrı metni ve başvuru belgeleri için tıklayınız.

4005 çağrı metni ve başvuru belgeleri için tıklayınız.
Bu içerik 10.12.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 279 kez okundu.