Türkiye-Birleşik Krallık “2223 – D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı” Çağrısı Açıldı


Resim

“2015 Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı” kapsamında iki ülke arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri oluşturma ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik yurt içinde düzenlenecek çalıştaylara TÜBİTAK – BİDEB tarafından 2223 - D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında destek verilecektir.
Etkinlik desteği üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmiştir.
Çalıştay başvuruları “2015 Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı” için belirlenen aşağıdaki öncelikli alanlar çerçevesinde alınacaktır.
1. Sosyal Bilimler:
 
  • Eğitim ve beceriler; genç yenilikçiler yetiştirmek (Education and skills; young innovators)
  • Değişen küresel jeopolitik: kriz ve risk yönetimi (Shifting global jeopolitics: crisis management and managing risks)
  • Demokratik söylem ve hukukun üstünlüğü (Democratic discourses  and the rule of law)
  • Küreselleşme ve endüstri ilişkileri (Globalization and Industrial Relations)
  • Ekonomik krizlerde politika: Karşılaştırmalı çalışmalar (Policy making in the age of austerity: comparative insights)
  • Bölgesel kalkınmada üniversitelerin rolü (The role of universities in regional development)
2. Sağlık
3. Bilgi ve İletişim Teknoloileri
4. Gıda, tarım ve Biyoteknoloji
5. Enerji
Çağrı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz:
 
Söz konusu program çerçevesindeki çalıştay başvuruları 1 Ağustos - 30 Ağustos 2015tarihleri arasında internet üzerinden e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapılması ve sistem tarafından oluşturulacak olan formun pdf çıktısının son sayfası imzalanıp geri kalan sayfaları paraflandıktan sonra en geç ilgili dönemin son başvuru tarihini izleyen hafta içerisinde (son mesai günü ve saatine kadar) TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’na (BİDEB) ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. 
Bu içerik 10.08.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 226 kez okundu.