Uluslararası Etkinlikler İçin Yeni Bir Destek Programı

 2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için kısmi destek verilecektir.

Programla ilgili ayrıntılı bilgiye www.tubitak.gov.tr/bideb/2223c adresinden ulaşılabilir.

 

 

 

 

 

Bu içerik 09.01.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 369 kez okundu.