ÜNİVERSİTEMİZ YENİ BİR PROJEYE İMZA ATIYOR

Trakya Kalkınma Ajansı 2016 Yılı proje teklif çağrısı sonuçları açıklandı. Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin başvuru sahibi olduğu "Moleküler Tarımsal Tanı Laboratuvarı Kurulumu” başlıklı projesi başarılı projeler arasında yer aldı.

 Proje, "Bölgenin üretim altyapısının geliştirilmesi" öncelikleri arasındaki "Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri" kapsamında nitelikli tarımsal üretim altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Tarım, Trakya Bölgesinin en önemli ekonomik değerlerinden biridir. Tarımsal faaliyetler kapsamında üretimden pazarlamaya kadar her aşamada ürün kalitesi, verimi ve güvenliğinin sorgulandığı pek çok analiz yapılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu analizlerin birçoğu, yüksek hassasiyet, %99’lara varan doğruluk ve hızlı sonuç vermesi nedeniyle moleküler/genetik yöntemlerle yapılmaktadır. Ülkemizde ise moleküler/genetik analizlerin sağlık alanında kullanımı son derece yaygın olmakla birlikte tarımsal ürünlerin analizinde kullanımı oldukça sınırlıdır.  Kurulacak Moleküler Tarımsal Tanı Laboratuvarı, başta Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri olmak üzere ülke genelinde tarımsal faaliyetlere konu bitki ve hayvanlarda;  tür tayini, kalite, verim, tohum safiyeti, moleküler ıslah, hastalık tanısı ve dayanıklı hatların belirlenmesi, ürün kalitesi, işlenmesi, pazarlaması ve ticareti ile ilişkili kapsamlı genetik analiz hizmeti veren bir laboratuvar olacaktır. Projede, bu laboratuvarın temel altyapısının oluşturulması  planlanmaktadır.

Projenin, bölge tarımının, geliştirilmesi ve ekonomik değerinin artırılmasını hedefleyen ileriye dönük özel amaçları şöyledir;

1. Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde kurulacak bu laboratuvar,  ülkemizde tarımsal alanda en kapsamlı genetik analiz ve Ar-Ge çalışmaları da yapabilir nitelikteki ilk ve tek laboratuvar olacaktır. Bu laboratuvarda, bölge illerinde üretilen, ticareti yapılan ve geliştirilen bitki ve hayvanlarda, tür tayini, kalite, verim, hastalık ve dayanıklılıkla ilişkili hassas, hızlı ve uluslararası geçerliliğe sahip modern genetik analiz hizmetleri sunulacaktır.

2. Kurulacak laboratuvar ile Edirne ve bölge illerde tarımsal faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarına genetik analiz hizmetleri ve deneysel Ar-Ge çalışmaları ile destek verilecektir. Laboratuvarda çeltik, buğday, ayçiçeği, damızlık sığırlar gibi Trakya Bölgesi için önemli ve öncelikli tarımsal ürünlere yönelik analizlere özel önem verilecektir.

3. Ülkemizde çeltik üretiminin yaklaşık %50’si Edirne de, buğday üretiminin ise yaklaşık %12’i Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ da gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu üç ilimizde 30 civarında tohumluk üretim şirketi bulunmakta, tohumluk üretimi yaparak tüm Türkiye ye çeltik, buğday ve arpa başta olmak üzere değişik türlerde tohumluk satışı yapmaktadır. Üretilen tohumların safiyeti konusunda zaman zaman sorun yaşanmaktadır. Kurulumu planlanan laboratuvarda yapılacak DNA parmakizi analizleri ile tohum safiyeti ve çeşit karışıklıklarının tespiti konusunda firmalara destek sunulacaktır.

3. Bölgemizde tohumluk firmalarının bazıları, çeşit ıslahı çalışmalarına da başlamış olup kendi çeşitlerini geliştirmektedirler. Gelişmiş tohum şirketlerinin kısa sürede yeni çeşitler piyasaya sürmesinde en önemli araç moleküler ıslahtır. Proje ile kurulumu planlanan laboratuvarda yapılacak markıra dayalı seleksiyon analizleri ile ıslah çalışmalarında firmalara destek olunacak, daha hızlı ve etkin çeşit geliştirmelerine ve modern moleküler ıslah programlarının, başta Edirne olmak üzere Kırklareli ve Tekirdağ da yaygınlaşmasına katkı sağlanacaktır.

4. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri ülkemizin hayvancılığı için önemli birer damızlık hayvan üretim merkezidir. Bu illerde yüksek kaliteli damızlık hayvan üretiminin ve ticaretinin artması ancak daha kaliteli damızlık üretimi ile sağlanabilir. Kurulumu planlanan laboratuvarda yapılacak genetik analizler ile damızlık hayvanların genetik kapasitelerinin yükseltilmesine ve karşılaşılan sorunların çözümüne destek sunulacaktır.

5. Bölgemizde üretimi yapılan tarımsal ürünlerimizin, uluslararası kalite standartlarına uygunluğunun, modern genetik yöntemlerle belgelenerek piyasa değerinin artmasına ve markalaşmayı sağlayarak korunmasına katkı sağlanacaktır.

6. Eğitim faaliyetleri ile sektörün gereksinim duyduğu nitelik ve bilgi birikimine sahip personel yetiştirilerek nitelikli üretim altyapısına insan kaynağı ile destek verilecektir.

 7. Tarımsal alanda sağlanacak nitelikli üretim, izleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında, bölgemizdeki gençlerimiz için, güncel ve modern istihdam alanları açılmasına katkı sağlanacaktır.

Projenin süresi 12 ay olup, bütçesi 332.283 TL’dir.
 
Bu içerik 12.07.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 173 kez okundu.