ÜNİVERSİTEMİZ YENİ PROJELERE İMZA ATIYOR

Trakya Kalkınma Ajansı 2013-2014 Yılı proje teklif çağrısı sonuçları açıklandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin başvuru sahibi olduğu "Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi ve Doku Tiplendirme Laboratuarlarının Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi", Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nün "Hayat Ağacım" isimli projesi ve Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin "Edirne Aktif Yaşlanma Merkezi" başlıklı projesi başarılı projeler arasında yer aldı.

"Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi ve Doku Tiplendirme Laboratuarlarının Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi; genetik ve doku tiplendirme faaliyetleri alanında yenilikçi teknolojilerin kullanıma hazır hale getirilmesini amaçlıyor. Başta Edirne olmak üzere tüm Trakya bölgesi ile komşu ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve moleküler biyoloji ile genetik alanında kamu, araştırma merkezleri, özel sektör kuruluşları ile araştırma ve sağlık hizmetleri alanında yapılacak olan işbirlikleri için var olan altyapıyı güçlendirmek projenin amaçları arasında yer alıyor. Sağlık alanında yenilikçi yöntem ve uygulamalarla, Edirne’de ve tüm Trakya bölgesinde yaşayan bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak.

"Edirne Aktif Yaşlanma Merkezi" projesi ile Edirne'de, yaşlı nüfusun sağlıkla ilintili yaşam kalitesinin ve sosyal hayata katılımının yükseltilmesinin sağlanması amaçlanıyor. Bu amaca ulaşmak için Trakya Üniversitesi Ayşe Kadın Yerleşkesi’nde bir merkez oluşturulacak. Merkezde yaşlıların kullanımına yönelik olarak okuma salonları, müzik salonları, hobi alanları, spor alanı ve sağlık alanı yer alacak.

"Hayat Ağacım" projesi ile kültür ve turizmin gelişmesine Edirne’den başlayarak bölge genelinde sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesinin arttırılması amaçlanıyor. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nde kurulmasına karar verilen özellikle Trakya ve Balkan bitki türlerini barındıracak Balkan Arboretumu'nun (Canlı Ağaç Müzesi) birinci etabının yapılarak, tanınırlığını ve farkındalığı sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirilecek. Edirne'ye kazandırılacak bu yeni turizm destinasyonu sayesinde uzun vadede ekonomik getiri ile sosyo-ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında bölgede kültür ve turizmin gelişmesi, bölge tanıtımına yönelik girişim ve işbirliklerinin gelişmesi sağlanacak.

Bu içerik 25.07.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 465 kez okundu.