Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı

Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı


30 Kasım 2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Destekler Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmıştır.

 Programın öncelikleri;
 • Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemiz ve kültürümüzle olan bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi
 • Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde benlik bilincinin artırılması ve toplumsal hayata katılımlarının teşvik edilmesi
 • Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik siyasi karar alma mekanizmalarında sivil katılımın güçlendirilmesi, kampanya yürütme, savunuculuk ve lobicilik becerilerinin artırılması
 • Yurtdışında yaşayan yaşlı, engelli ve hükümlü vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi
 • Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bilimsel yayınların desteklenmesi ve istatistiksel veri toplanması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef gruplara yönelik hakların takip edilmesi mekanizmalarının ve hukukçular arası etkileşimin geliştirilmesi ve vatandaşlarımız ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının hukuki farkındalığının artırılması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef grupların Türkiye ile kültürel ve sosyal bağlarını güçlendirecek kültürel işbirliği ve değişim programları uygulanması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef gruplar ve hedef bölgelerle ilgili konferans, sempozyum vb. etkinlikler ile akademik çalışma, makale, bilimsel araştırma ve yayınlar hazırlanması, sayısal veri toplanması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef grupların kendi kültür ve geleneklerini yaşatmaya yönelik etkinlikler, tarih araştırmaları, kültürel ve tarihi varlıkların korunmasına yönelik program ve faaliyetler
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef gruplarda Türkçenin ve Türk dil grubuna dahil olan dillerinin yaşatılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef grupların sosyo-ekonomik kalkınması ve istihdamına yönelik programlar
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan STK’lar arası, STK-kamu, STK-uluslararası kuruluşlar arası iletişim ve işbirliğini geliştirici, iletişim ağı, platform vb. kurulması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan STK’ların organizasyonel yapılarının güçlendirilmesine yönelik saha araştırması, eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri olarak belirlenmiştir.
 
Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı kapsamındaki projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 9.000.000 TL’dir.

Doğrudan Proje Mali Destek Programı kapsamındaki başvurularda ilk aşama; “Ön Teklif Başvuru” sudur. Ön teklif başvuruları sadece online başvuru sistemi kullanılarak yapılacaktır. (Online başvuru adresi:http://arsiv.ytb.gov.tr/projebasvuru/ )

Ön teklif başvurusuna ait değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilecektir. Başkanlık tarafından incelemeye alınan ön teklifin uygun bulunması halinde; başvuru sahiplerine iletilecek gerekli evrakların posta yoluyla veya elden Başkanlığa ulaştırılması suretiyle başvurularını tamamlamaları istenecektir.

Ön tekliflerin alınması için son tarih 01/10/2014’tür. Bu tarihten sonra gelecek ön teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için lütfen 
başvuru rehberini inceleyiniz…

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Bu içerik 15.05.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 874 kez okundu.